Jak napisać pismo do komornika?

Wychodzenie z długów jest jednym z najbardziej żmudnych procesów finansowych. Podjęcie odpowiednich działań może jednak wspomóc odzyskanie równowagi finansowej i zrzucenie z siebie ciężaru – nie tyle samego długu, ile związanego z nim stanem psychicznym i emocjonalnym. Kontakt pomiędzy dłużnikiem a komornikiem ma też inne korzyści i choć często na samą myśl dotyka nas paraliżujący lęk, warto się zmobilizować i postawić na sporządzenie odpowiedniego dokumentu. Zdarzające się błędy biurokratyczne i różnego rodzaju przedawnienia same proszą się o odwołanie. Jak napisać pismo do komornika? Czy istnieje uniwersalny wzór? Na co zwrócić uwagę przy redagowaniu i kompozycji tekstu?

LISTY DO KOMORNIKA – POWODY

Powodów, dla których można sporządzić pismo do komornika jest mnóstwo. Może to być żądanie wyjaśnienia, oświadczenia o zakończeniu spłacania długu lub źródłach dochodu, ale także prośby: o przedłużenie czasu spłaty, o rozłożenie płatności na raty, o zwolnienie spod zajęcia wypłaty, nieruchomości czy emerytury lub renty…

Rzetelnie przygotowanego pisma wysłanego do komornika16.pl wymagają też sytuacje zgonu – bliscy zmarłego wierzyciela muszą wysłać zobowiązanie do spłacenia długu w jego imieniu. Ilość przyczyn jest już pierwszą wskazówką do rozpoczęcia działania: wyraźne zaznaczenie powodu i zaklasyfikowanie się do jakiejś kategorii, usprawni kontakt pomiędzy nadawcą a odbierającym pismo komornikiem. W przeciwnym razie tekst może zaginąć wśród wielu innych i ze zrozumiałych przyczyn nie doczekać się żadnej odpowiedzi. Krótką nformację o celu wysłania pisma warto umieścić na kopercie – oczywiście w postaci równoważnika zdania.

JAK NAPISAĆ PISMO DO KOMORNIKA? – KOMPOZYCJA

Skorzystanie z gotowych wzorów ma w tej sytuacji taki sens jak korzystanie z gotowych listów motywacyjnych przesyłanych do rekrutującego, potencjalnego pracodawcy. Istnieją, na szczęście, pewne uniwersalne zasady kompozycyjne, które wyznaczają ramy i elementy formalnościowe każdego nadawanego dokumentu. Napisanie pisma do komornika powinno składać się z:

  • Umieszczonej w prawym górnym rogu nazwy miejscowości i daty pisania (oddzielonych przecinkiem).
  • Danych osobowych wierzyciela lub firmy dłużniczej – lewa strona kartki, poniżej daty i miejscowości.
  • Pełnego zwrotu i danych dotyczących adresata – z zaznaczeniem funkcji komornika, siedziby sądu, nazwiska i adresu – poniżej swoich danych i po prawej stronie.
  • Zamieszczonego na środku sformułowania typu „WNIOSEK O(…)”, „PROŚBA O(…)” poprzedzającego główny tekst.
  • Głównego tekstu, krótkiego, spójnego i bardzo, bardzo konkretnego. Im mniej słów zajmie ujęcie sprawy, tym lepiej. Im większa zawiłość i chaotyczność przekazywanych informacji, tym analogicznie gorzej.

Trzeba pamiętać, że przygotowując pismo dla komornika, opieramy się wyłącznie na osobistej sytuacji i konkretnych, spersonalizowanych danych. Warto zadbać o szczegóły – np. podanie numerów jakiś dokumentów, konta bankowego czy adresu zamieszkania – w zależności od sytuacji, dla której piszemy pismo. Dzięki konkretnym informacjom komornik może rzeczywiście zająć się sprawą i napisaniem odpowiedzi. Brak danych nie poskutkuje odpowiedzią dopytującą, ale naturalnym zignorowaniem pisma, nie mieszczącym się w biurokratycznych standardach. Czy więc warto uciekać do ogółu i tracić czas na świadomość niepowodzenia?

DODATKOWE DOKUMENTY

Jak napisać pismo do komornika, to jedno, ale jak zaświadczyć o przedstawianych tam racjach, to drugie. Jeśli powody, dla których napisano dokument wymagają pewnych potwierdzeń, konieczne jest dołączenie ich (np. w postaci oświadczenia, aktów i rozliczeń) do głównego listu. Może to być np. wykaz z banku, pracy, urzędu skarbowego, szpitala. Dodatkowe dokumenty obejmują wszelkiego rodzaju potwierdzenia wpłat, dochodów, informacji o zgonie czy wcześniejszej korespondencji – jeśli taka była już prowadzona. Nie trzeba wysyłać oryginałów, ale kopie, niezginane po wydrukowaniu.

POMIJANE OCZYWISTOŚCI

Chociaż pismo do komornika jest poważnym dokumentem, często popełnia się kilka błędów. Niedopuszczalne jest oczywiście ręczne pisanie tekstu i nadużywanie klawisza caps lock przy formułowaniu tekstu w Wordzie (jedynym możliwym miejscem do zastosowania ciągłości wielkich liter jest nazwanie celu wniosku, czyli np.: „PROŚBA O UMORZENIE ODSETEK PODSTAWOWYCH”). Stosowanie zwrotów grzecznościowych, zwłaszcza kończących dokument (tj. „Z poważaniem”, „Z wyrazami szacunku”) są niezbędne. Klasyczne i zalecane do zastosowania elementy edytorskie to: czcionka Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5 cm, akapit wyjustowany. Po wydrukowaniu pisma, warto złożyć czytelny podpis długopisem (imię i nazwisko), zaraz pod tym samym imieniem i nazwiskiem wygenerowanym komputerowo. Dbałość o szczegóły i profesjonalnie przygotowane pismo świadczy o orientacji i umożliwia poważne potraktowanie dłużnika.

Więcej w artykule: https://e-prawnik.pl/forum/zajecie-komornika-bez-pisma-egzekucyjnego.html

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *